Tigroula

Naam:Tigroula

Kleur: Grijs/ oranje

Geboortedatum: September 2021

Geslacht: Female

Beschrijving

Mijn naam klinkt nogal eng, maar ik ben een heel lief meisje. Laat je niet misleiden door mijn naam.

Ik was al een gecastreerd zwerfkatje, zoals ze zeggen, en woonde in een kattenkolonie in het centrum van Athene, toen ik grote pech kreeg toen ik een centrale straat overstak en werd aangereden door een auto.

Ik brak mijn bekken en mijn rechtervoorbeen. Een aardige dokter heeft mij geopereerd en mij een metalen plaat in mijn voorpoot gegeven ter vervanging van het bot.

Ik zal daar mijn hele leven mee leven, je kunt wel zeggen dat ik een ijzeren meisje ben, misschien hebben ze me daarom deze naam gegeven. Hoe dan ook, ik ben redelijk goed hersteld en kan zonder problemen lopen.

Ik ben een zeer sociale, vriendelijke en knuffelige kat, die graag vreemden ontmoet om meer knuffels te vragen, ik hou ook van gezelligheid met mensen en katten.

Nieuwsgierig om alles te ontdekken en ermee te spelen en zit graag naast je voor gezelschap en knuffels.

Tigroula kan alleen geplaatst worden of samen met oudere, ontspannen katten.

Niet geschikt voor jongere kittens of jonge kinderen.

Video  https://youtu.be/KX5wjM08kF8

Alleen binnenshuis. Of met veilige omheinde tuin of balkon. Gevaccineerd, gecastreerd, negatief getest.

Geboren september 2021

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.
**

My name sounds rather scary, but I am a very sweet girl. Don’t be fooled by my name.

I was already a neutered stray kitten as they say, living in a cat colony in the centre of Athens, when I got very unlucky when I crossed a central street and got hit by a car.

I broke my pelvis and my front right leg. A nice doctor operated me and gave me a metal plate in my front leg to replace the bone.

I will live with that my hole life, guess you can say I am an iron girl, maybe that’s why they gave me this name. Anyway, I recovered pretty well and can walk without any problems.

I am a very social, friendly and cuddly cat, loving meeting strangers to ask for more cuddles, I also like socializing with people and cats.

Curious to explore and play with everything and likes to sit beside with you for company and cuddles.

Tigroula can be placed alone or together with older, relaxed cats.

Not suitable for younger kittens or young children.

Video in https://youtu.be/KX5wjM08kF8

Indoors only. Or with safe fenced garden or balcony Vaccinated, neutered, tested negative.

Born September 2021

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.