Tasoula

Naam:Tasoula

Kleur: Grey White

Geboortedatum: June 2017

Geslacht: Female

Beschrijving

Hallo, mijn naam is Tasoula of Tasi zoals ze me noemen. Ik ben geboren in juni 2017. Ik woonde tot voor kort in een kattenkolonie samen met mijn kattenvrienden onder de hoede van 2 lokale vrijwilligers.

Toen ik jong was, had ik ooginfecties en schrammen door ongelukken, zoals sommige zwerfkatten tijdens het buitenleven overkomen.

Onlangs verloor ik een deel van mijn gezichtsvermogen en de vrijwilligers brachten me naar de oogarts. Er werd bij mij een “technische” aandoening vastgesteld die optreedt doordat de ooglens en het hoornvlies aan elkaar vastzitten, om de oude wonden van infectie en krassen in evenwicht te brengen. Het is een stabiele toestand, maar ik kan me niet goed concentreren op objecten, dus moet ik beschermd binnen leven.

Om je een voorbeeld te geven: als ik een lichtvlek zie, lijkt het op een grotere bal, dus het maakt het moeilijk om de afstand in te schatten en als ik probeer te springen, schat ik de hoogte of afstand verkeerd in.

Toch, geen zorgen, want ik ben gelukkig en red me heel goed in een veilige omgeving! Ik ben een kleine kat van 4 kg en ik hou van het huiselijk leven en het comfort van thuis! Ik hou van iedereen en ik maak gemakkelijk nieuwe vrienden.

Ik hou vooral van mensen, dus ik kan ook een enige kat zijn. Ik eet alles en pas overal, ik ben makkelijk in de omgang, speels en knuffelig!

Alleen binnenshuis of met veiligheidsnet. Gevaccineerd, gecastreerd, negatief getest. Geboren juni 2017.

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen. 

**

Hello, my name is Tasoula or Tasi as they call me. I was born in June 2017. I lived until recently in a cat colony along with my cat friends under the care of 2 local volunteers.

When I was young I had eye infections and scratches from accidents, like it happens to some stray cats during outdoors life.

Recently I lost part of my vision and the volunteers took me to the eye specialist. I was diagnosed with a “technical” condition that occurs because the eye lense and cornea are stuck together, in order to balance the old wounds from infection and scratches. It is a stable condition, but I cannot focus well on objects, so I have to live protected indoors.

To give you an example when I see a spot of light, it looks like a bigger ball, so it makes it hard to estimate distance and when I try to jump I miscalculate height or distance.

Still, no worries, as I am happy and I manage very well in a secure environment! I am a small size cat of 4 kg and I love home life and home comforts! I love everyone and I make new friends easily.

Most of all I like humans, so I can be an only cat as well. I eat everything and fit everywhere, I am easygoing, playful and cuddly!

Indoors only or with safety net. Vaccinated, neutered, tested negative. Born June 2017.

Video in https://youtu.be/kM7uk0hsO6w

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.