Rudy

Naam: Rudy

Kleur: Tabby/ Wit

Geboortedatum: 2008

Geslacht: Mannelijk

Beschrijving

Asproulis of Rudy, is ongeveer 14 jaar oud… Hij kwam naar ons toe in het voorjaar van 2022, toen zijn “mama” me om hulp riep.

Ze wist dat haar kanker te ver gevorderd was en wilde dat iemand voor haar kat zou zorgen. Ze stierf een paar dagen later in een ellendig en verlaten appartement.

Rudy werd door omstandigheden verwaarloosd en had huidproblemen. De dierenarts heeft hem voor de castratie nagekeken en vond hem gezond en sterk.

Slechte tanden werden verwijderd en bloedtesten waren negatief in FIV-FeLV.

Hij moet worden opgevangen in een appartement met veel geredde katten, wat hem ongelukkig maakt. Hij is gewend de enige kat te zijn.

Rudy kan goed met mensen overweg en houdt van rust. Hij is een eenvoudig karakter en alles wat hij wil zijn knuffels en menselijk gezelschap zonder andere huisdieren.

Hij kent alleen binnenshuis leven. Geboren in 2008.

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.

**

Asproulis or Rudy, is about 14 years old… He came to us in spring 2022, when his “mom” called me for help.

She knew that her cancer was too advanced and wanted someone to take care of her cat. She passed away a few days later in a miserable and abandoned apartment.

Rudy was neglected due to circumstances and had some skin issues. The vet did a check-up on him before neutering and found him healthy and strong.

Bad teeth were removed and blood tests were negative in FIV-FeLV.

He has to be fostered in an apartment with many rescued cats, which makes him unhappy. He is used to be an only cat.

Rudy gets along well with people and likes his peace. He is a simple character and all he wants are cuddles and human company without other pets.

He only knows living indoors. Born in 2008.

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.