Ritsa

Naam: Ritsa

Kleur:  Zwart

Geboortedatum:  September 2020

Geslacht:  Vrouwelijk

Beschrijving

Ritsa werd gevonden tijdens een TNR-programma (trap-neuter-release) op het eiland Salamina, in de buurt van Athene.

Ze hing rond op het centrale plein van een plaatselijk dorp, waar ze eten kon vinden van vrijwilligers samen met andere katten (maar geen medische zorg of sterilisatie vanwege beperkte persoonlijke financiële middelen).
Haar rechter voorbeen is door een ongeluk geblesseerd geraakt en hiervoor heeft ze medicijnen gekregen. Het duurde ongeveer een maand om te herstellen en de röntgenfoto was vrij van breuken.

Bovendien is haar staart gebroken en kan ze het niet voelen. Ze heeft hier geen probleem mee, de dierenarts beslist later of amputatie nodig is.

Ritsa is een vrolijke kat, ze zit graag op hoge plekken en houdt toezicht op binnen- en buitenactiviteiten.

Als er iemand in haar buurt passeert, trekt ze haar been uit om de menselijke hand op te vangen en om knuffels op haar hoofd en aandacht te vragen.

Soms houdt ze er niet van om over haar lichaam geaaid te worden en gaat ze weg, dus heeft ze iemand nodig die haar accepteert zoals ze is. Met een paar knuffels om haar gezicht is ze weer blij.

Ze houdt ervan om met mensen om te gaan. Verder is ze een heel rustige kat en zal ze het heerlijk vinden om enige kat te zijn.

Ze kan goed overweg met honden, maar houdt niet van andere katten, tolereert ze gewoon. Ze heeft een sterk jachtinstinct, dus veiligheid binnen en buiten is belangrijk voor haar.

Gecastreerd, gevaccineerd, negatief getest. Geboren september 2020.

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.

**

Ritsa was found during a TNR (trap-neuter-release) program in Salamina island, near Athens.

She was hanging around in the central square of a local village, where she could find food from volunteers along with other cats (but not medical care or neutering due to limited personal financial resources).
Her right front leg was injured from some accident and she received medication for this. It took about a month to recover and the X-ray was clear from any fracture.

In addition her tail is broken and she cannot feel it. She has not a problem with this, the vet will decide if amputation is necessary later.

Ritsa is a happy cat, she likes sitting in high spots and monitor-watch inside and outside activities.

When someone passes near her, she pulls out her leg to catch the human hand and ask for cuddles on her head and attention.

Sometimes she doesn’t like to be stroked on her body and goes away, so she needs someone who accepts her as she is. With a few cuddles around her face, she is happy again.

She loves to interact with people. Otherwise she is a very quiet cat and she will love to be an only cat.

She gets along ok with dogs, but doesn’t like other cats, just tolerates them. She has a strong hunting instict, so indoors/outdoors safety is important for her.

Neutered, vaccinated, tested negative. Born September 2020.

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.

https://youtu.be/qag5t-zesvc