Nina & Diana

Naam: Diana (Calico) & Nina (Wit, zilver, grijs)

Kleur: Calico & wit, zilver, grijs

Geboortedatum: April 2023

Geslacht: Females

Categorieën: ,

Beschrijving

Hallo allemaal, wij zijn het, Diana & Nina. We zijn zussen en we zijn nu zo gelukkig. We waren erg klein en erg eenzaam toen een dame ons hoorde huilen tussen luidruchtige auto’s en mensen.

Ze nam ons mee naar een warme plek met warme melk en zachte dekens! Dus onze buikjes waren warm en vol.

Maar al snel vertelde de lieve dame ons dat we naar een ander pleeggezin moesten gaan met oudere kittens, omdat ze voor andere baby’s moest zorgen.

Samen rennen en spelen we graag overal, we vinden de andere kittens ook leuk, maar niet zoveel als elkaar.

We kunnen op je schoot ploffen om veel geknuffeld te worden, maar er zijn er zoveel die hetzelfde willen, dus misschien heb je een schoot waar we op kunnen zitten.

Mama zei dat we al onze injecties hebben, ik weet niet wat ze daarmee bedoelt, maar we denken dat het goed is?

We zijn nu een beetje verwend want we hebben warme manden of je schoot om op te zitten. En meer, ons bord is altijd gevuld, dus honger krijgen we niet.

Alleen binnenshuis. Gevaccineerd, gecastreerd, negatief getest. Geboren april 2023

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen. 

**

Hi all, it’s us, Diana & Nina. We are sisters and we are so happy now. We were very tiny and very lonely when a lady heard us crying amongst noisy cars and people.

She took us with her to a warm place with warm milk and soft blankets! So our tummies were warm and full.

Soon though, the lovely lady told us we had to go into another fosterhome with older kittens, as she had to take care of other babies.

Together we love to run and play all over the place, we like the other kittens as well, but not that much as each other.

We can crash on your lap, to receive a lot of cuddles, but there are so many wanting the same, so maybe, you have a lap for us to sit on.

Mummy said we got all our shots, I don’t know what she means by that, but we guess it is ok?

We are a bit spoiled now as we have warm baskets or your lap to sit on. And more, our plate is always filled, so we don’t get hungry.

Indoors only. Vaccinated, neutered, tested negative. Born April 2023

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.