Nimeria

Naam:Nimeria

Kleur: Calico

Geboortedatum: May 2023

Geslacht: Female

Beschrijving

Nimeria werd gevonden door een vrijwilliger die katten voedde terwijl hij naar zijn werk ging. Hij stopte om de gecastreerde zwerfkatten te voeren en zag een blind katje naast de vuilnisbak liggen.

De moeder van de kat werd in de buurt gevonden en meegenomen voor castratie en het blinde katje in een pleeggezin. Nimeria heeft haar beide ogen verloren sinds haar kleine kitten, ze heeft nooit het licht gezien.

Ze is een echte lieverd! Sociaal, teder, spinnend, aanhankelijk en knuffelig. Ze houdt gewoon van knuffelen en als ze stemmen hoort, spint ze zo graag van gezelschap om haar heen.

Ze vindt het heerlijk om geaaid te worden, op schoot te zitten en te spelen met kattenspeeltjes met weinig geluid, zodat ze ze kan volgen.

Binnenkort zal ze een oogextractieoperatie aan beide ogen ondergaan. (augustus 2023)

Alleen binnenshuis. Gevaccineerd. Geboren mei 2023

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.
**

Nimeria was found by a volunteer feeding cats while he was going to his work. He stopped to feed the neutered stray cats and he saw a blind kitten staying next to the trash bin.

The cat mom was found nearby and taken for neutering and the blind kitten in foster. Nimeria has lost both her eyes since tiny kitten, she never saw the light.

She is a real sweetheart! Sociable, tender, purring, affectionate and cuddly. She just loves cuddles and when she hears voices she purrs so much with pleasure to have company around her.

She loves being petted, sitting on the lap and playing with cat toys of low noise, so she can follow them.

Soon she will have eye extraction surgery on both eyes. (aug 2023)

Indoors only. Vaccinated. Born May 2023

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.