Mountzou

Naam: Mountzou

Kleur: Calico

Geboortedatum: September 2023

Geslacht: Female

Categorie:

Beschrijving

Basiseigenschappen: Zeer aanhankelijk en knuffelig, teder, zacht en liefdevol karakter, sociaal met katten en vrolijk.

Voor binnenleven, met een net omheind balkon. Ze is ingeënt, negatief getest op Felv/fiv en zal op de juiste leeftijd worden gecastreerd.

Mountzou werd zo genoemd vanwege die schattige kleurvlek naast haar lippen en is afgeleid van het Griekse woord Mountzoura (kleurvlek).

Dit kleine wezentje werd huilend van wanhoop gespot onder een auto, terwijl we de koloniën aan het voeden waren.

Omdat alle katten in onze kolonies gecastreerd zijn, is de enige verklaring voor hoe Mountzou in onze omgeving opdook, alleen via een automotoroverdracht.

Mountzou had veel geluk dat hij deze beproeving overleefde en had tweemaal het geluk dat hij in een gebied met zorgzame vrijwilligers werd gevonden. We hopen dat ze voor de derde keer het geluk heeft een liefdevol thuis te vinden!!

Ze is super knuffelig, super slim en gewoon schattig. Ze spint luid en stereogeluid vanaf het moment dat je haar begint te aaien en ze is heel mens-interactief.

Ze is ook kattensociaal en ondanks haar kleine formaat is ze erg moedig in haar wandelingen en manieren onder de oudsten.

Ze heeft een liefdevol karakter, is heel gemakkelijk in de omgang en zal ook een geweldige metgezel zijn voor een gezin met kinderen.

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.

**

Basic characteristics: Very affectionate and cuddly, tender, soft and loving character, sociable with cats and cheerful.

For indoor living, with a net fenced balcony. She is vaccinated, tested Negative to Felv/fiv and will be neutered in the proper age.

Mountzou, was named as such because of that cutie color stain next to her lips and it derives from the Greek word Mountzoura (color stain).

This tiny little creature was spotted crying in despair under a car, while we were out feeding the colonies.

Since all the cats in our colonies are neutered, the only explanation of how Mountzou showed up in our area, is only via a car engine transfer.

Mountzou was very lucky to survive from this ordeal and was two times lucky to be found in an area with caring volunteers. We hope she will be third times lucky enough to find a loving home!!

She is super cuddly, super smart and simply adorable. She purrs loud and stereo sound from the moment you start petting her and she is very human interactive.

She is also cat sociable and despite her tiny size she is very brave in her walks and manners amongst the eldest ones.

She is a loving character, very easy going and will be a great companion to a family with kids too.

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.