Levo

Naam: Levo

Kleur: Oranje

Geboortedatum: August 2023

Geslacht: Male

Beschrijving

Levonik (ook bekend als Levo), geboren in augustus 2023. Basiseigenschappen: Mensgericht, knuffelig, super aanhankelijk en katvriendelijk.

Gevaccineerd, gecastreerd, negatief getest. Hoewel hij één oog heeft verloren en ondanks het ongemak en de lichte pijn na de operatie, straalt zijn persoonlijkheid helderder dan ooit.

Levo is een echte overlever, met een hart vol dankbaarheid en gelukzaligheid. Als je op zoek bent naar een metgezel die moed, veerkracht en onwankelbare liefde belichaamt, zoek dan niet verder dan Levonik.

Zijn aanhankelijke karakter zal ook ideaal zijn voor een gezin met kinderen. Sociaal met katten en mensen. Speels en knuffelig.

In de drukte van de stad Athene is er een kleine katachtige krijger die onze harten heeft veroverd.

Levo werd als klein katje gevonden terwijl hij dapper door het leven navigeerde langs een drukke snelweg en samen met een paar andere katten talloze uitdagingen aanging.

Hij was vanaf het begin mensvriendelijk en erg aanhankelijk. Levo maakt deel uit van onze uitgebreide kattenkolonies die we buitenshuis monitoren.

Je kunt je dus alleen maar voorstellen hoe geschokt we waren toen we hem onlangs in deze vreselijke toestand aantroffen, met een ernstige ooginfectie.

De infectie verliep vrij snel en de enige oplossing die nog overbleef was een operatie om zijn beschadigde oog te verwijderen.

We willen niet dat Levo terugkeert op straat. Hij verdient zoveel meer! We willen zijn leven niet opnieuw riskeren.

Als eenogige kat loopt hij nu een groter risico omdat hij minder goed in staat zal zijn afstanden en de nabijheid van auto’s nauwkeurig te berekenen.

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.

**

Levonik (aka Levo), born August 2023. Basic characteristics: Human centered, cuddly , super affectionate and cat friendly. For inside living and net fenced balcony.

Vaccinated, neutered, tested negative. Though he has lost one eye and despite his post surgery discomfort and slight pain, his spirit shines brighter than ever.

Levo is a true survivor, with a heart full of gratitude and bliss. If you’re searching for a companion who embodies courage, resilience, and unwavering love, look no further than Levonik.

His affectionate character will be ideal for a family with kids too. Social with cats and people. Playful and cuddly.

In the hustle and bustle of the city of Athens, there’s a small feline warrior who has captured our hearts.

Levo was found as a small kitten bravely navigating life next to a busy highway, facing countless challenges together with a few other cats.

He was human friendly from the beginning and very affectionate. Levo is part of our extended cat colonies that we monitor outdoors.

So you can only imagine our shock when we recently found him in this horrible condition, suffering from severe eye infection.

The infection progressed quite rapidly and the only solution left was to undergo surgery to remove his damaged eye.

We don’t want Levo to return on the streets. He deserves so much more! We don’t want to risk his life again.

As a one-eyed cat he is now at greater risk because he will be less able to accurately calculate distances and the proximity of cars.

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.