Laurie

Naam: Laurie

Kleur: Calico

Geboortedatum: April 2022

Geslacht: Female

Beschrijving

Gevaccineerd, gecastreerd, negatief FIV-FeLV. Geboren april 2022.

Ze wil graag een thuis met een leuke kattenvriend, omdat ze graag bedtijd en speeltijd deelt met andere katten.

Laurie was vanaf het eerste moment erg vriendelijk en vroeg de menselijke contactpersoon om knuffels. Het was moeilijk om haar terug te brengen, omdat ze altijd aan onze zijde vastgekleefd zat.

Ze houdt van het gezinsleven en het leven met mensen, ze wil de veiligheid en liefde van een gezin. Laurie wil deel uitmaken van ons dagelijks leven met haar zachte en tedere manieren.

Ze houdt van knuffelen en is sociaal met katten en mensen. Ze houdt van iedereen om haar heen en wil de liefde die ze op haar manier ontvangt, teruggeven.

Laurie werd op 23 augustus gevonden tijdens een TNR-programma op een locatie met zomerhuizen van burgers uit grote steden. Het gebied staat vol met niet-gecastreerde zwerfkatten die verhongeren en in slechte omstandigheden leven.

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.

**

Vaccinated, neutered, negative FIV-FeLV. Born April 2022 Indoors only.

She would like a home with a nice cat friend, as she likes sharing bedtime and playtime with other cats.

Laurie was very friendly from the first moment asking the human contact for cuddles and hugs. It was hard to return her there when she was always glued to our side.

She loves home life and living with people, she wants the safety and love of a family. Laurie wants to be part of our daily life with her gentle and tender manners.

She loves cuddle time and is social with cats and people. She loves everyone around her and wants to return the love she receives with her way.

Laurie was found in August 23 during a TNR program at a location with summer houses of citizens from big cities. The area is full of non-neutered stray cats starving and living in poor conditions.

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.