Pre reserved | Grey Junior

Naam: Grey Junior

Kleur: Grijs

Geboortedatum: July 2023

Geslacht: Male

Categorie:

Beschrijving

Hallo allemaal, ik weet het, ik ben een jongen en hou van auto’s, maar het was een beetje eng toen ik er niet uit kon komen.

Gelukkig was er een aardige persoon die mij hoorde huilen en die een valstrik noemde waar voedsel in zat om mij daarin te lokken.

Ik heb geen idee hoe ik daar terecht ben gekomen, ik ben verdwaald, helemaal waar bij het doen van mijn eerste stappen.

Een paar andere kittens vertelden me dat het daar warm zou zijn, maar hé, het was echt eng, donker en helemaal niet lekker ruikend. Ik was blij dat ze me daar weghaalden.

Nadat ik in een fijn huis was opgenomen, men zegt dat het een pleeggezin is, was mijn buik gevuld en had ik een warme kattenmand om in te slapen. Ik voelde me zo opgelucht en ontspannen.

En weet je wat nog meer, er waren nog meer kittens om mee te spelen. Ze noemden mij Grey junior, ik weet niets van de Grey, maar ja, junior ben ik.

Ik kan de hele plek verkennen zonder die vettige oliegeur, hoe heerlijk is dat. Krijg de hele tijd knuffels van die 2-potige dingen.

Haha ik slaap met mijn nieuwe vrienden op de plek, veel beter dan die automotor. Ik weet nog steeds niet waarom andere kittens zeiden dat het daar leuk was.

Ik ben een spinnende machine en hou van die warme handen die mij aaien. Die mensen zijn echt leuk om in de buurt te hebben.

Maar dit huis is erg druk, dus een leuke plek met niet zoveel katten zou ook fijn zijn, als je mij een huis wilt geven.

Wist je dat ik ook van honden hou? Als je mij een huis wilt geven, schrijf me dan een brief, misschien antwoord ik zelf wel. 😉

Gevaccineerd en gecastreerd. Alleen binnenshuis of met een veilige omheinde tuin of balkon Geboren juli 2023.

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.

**

Hi you all, I know, I am a boy and love cars, but it was a bit scary when I couldn’t get out of it.

Luckily there was a nice person hearing me crying and used something they call a trap where food was in to lure me into that.

I have no clue how I ended up there, I got lost, very true when doing my first steps.

Some other kittens told me, it would be warm in there, but hé, it was really scary, dark and not smelling nice at all. I was happy they got me out of there.

After I was taken into a nice home, people say it is a foster home, my belly was filled and I had a warm cat basket to sleep in. I felt so relieved and relaxed.

And do you know what more, there were more kittens to play with. They named me Grey junior, don’t know about the Grey, but yes, junior I am.

I can explore the whole place without that greasy smell of oil, how great is that. Get cuddles all the time from that 2 legged things.

haha I sleep with my new friends in the place, far better then that car engine. I still don’t know why other kittens said it was nice there.

I am a purring machine and love those warm hands petting me. Those humans are really nice to have around.

But this home is very crowded, so a nice place with not so many cats would be nice as well, if you want to give me a home.

Did you know, I like dogs as well? When you would like to give me a home, then write me a letter, I might even answer myself. 😉

Vaccinated and neutered. Indoors only or with a safe fenced garden or balcony Born July 2023.

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.