Gina

Naam: Gina

Kleur: Calico

Geboortedatum: October 2022

Geslacht: Female

Beschrijving

Gevaccineerd, gecastreerd, negatief getest op FIV/FeLV & Giardia. Geboren oktober 2022. Binnenshuis of met veilige tuin.

Ze is ontspannen en aardig met volwassenen en kinderen die vertrouwd zijn met katten. Gina houdt van het gezinsleven en van mensen.

Met katten en honden kan ze prima, maar ze zou graag alleen als huisdier zijn of samen met een oudere, niet speelse kat of hond.

Gina is onafhankelijk, maar houdt ervan om met alle mensen te knuffelen en te socialiseren. Ze volgt ons, wil knuffelen, heeft interactie en wil deel uitmaken van onze routine.

Ze is ontspannen en aardig met volwassenen en kinderen die vertrouwd zijn met katten. Ze houdt van eten, kattenspeeltjes en kattenbomen om er plezier mee te hebben.

Gina was een zwerfkat in een kattenkolonie (van gecastreerde katten) die dagelijks door een oudere dame wordt gevoerd. Op een dag begon ze mank te lopen, dus zijn we met haar naar de dierenarts gegaan.

Er zat vloeistof in haar knie door een blessure. De dierenarts heeft het eruit gehaald en antibiotica gegeven. Ondertussen werd Gina in een pleeggezin opgenomen.

Toen het tijd werd om haar weer gezond op straat los te laten, weigerde ze daar te blijven en bleef ze de oudere dame thuis volgen.

De oudere dame heeft echter 3 katten en 2 honden en kan niet meer huisdieren houden.

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.

**

Vaccinated, neutered, tested negative in FIV/FeLV & Giardia. Born October 2022. Indoors or with safe garden.

She is relaxed and nice with adults and children familiar with cats. Gina loves home life and humans.

With cats and dogs she is ok, but she would be happy to be an only pet or together with an older not playful cat or dog.

Gina is independent, but loves to cuddle and socialize with all humans. She follows us around, wants cuddles, interacts and want to be part of our routine.

She is relaxed and nice with adults and children familiar with cats. She loves food and cat toys and cat trees to have fun with them.

Gina was a stray in a cat colony (of neutered cats) that an elderly lady feeds daily. One day she was limping, so we took her to the vet.

Her knee had liquid in it from some injury. The vet extracted it and gave antibiotics. In the meantime Gina was taken in foster.

When time came to release her healthy back in the street, she refused to stay there and kept following the elderly lady at home.

However, the elderly lady has 3 cats and 2 dogs and can not keep more pets.

Video in https://www.youtube.com/watch?v=RpBbKoEYzBE

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.