Daniel – in Nederland

Naam: Daniel

Kleur: Grijs tabby

Geboortedatum: August 2018

Geslacht: Male

Beschrijving

Daniel werd samen met zijn zus Julie en Nellita gevonden in een kartonnen doos, ergens achtergelaten in een kattenkolonie. Gelukkig werden ze op tijd gevonden en brachten ze een hele tijd door in pleeggezinnen.

Nellita heeft haar huis eerder gevonden. Daniel woont nu in een pleeggezin in Nederland, waar hij langzaam zijn schattige manieren laat zien.

Zijn pleegmoeder schrijft: Hij is nog geen schootkat, maar wie weet verandert dat in de loop van de tijd. Hij is lief en houdt van knuffelen, maar kan ook ondeugend zijn.

Hij lijkt een beetje op een Bengaal, wat vorm en karakter betekent. Ze moest hem uit de kasten halen. Ze schreef met humor. 😉

Als je iets over dit karakter van Bengalen weet, zul je zeker niet teleurgesteld zijn als hij eenmaal is aangepast aan het nieuwe gezinsleven.

Hij is inmiddels aan honden gewend, de jonge hond kreeg een klap op zijn neus, dat was nodig.

Daniel heeft een kattenvriend nodig, die niet te dominant is maar zichzelf kan verdedigen als Daniel gecastreerd is, negatief in FIV/FeLV en Giardia.

Alleen binnen of met een geheel omheinde tuin of balkon.

Video van hem toen hij nog in Griekenland was:  https://www.youtube.com/watch?v=Ia78H493AlQ

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.

**

Daniel was found with his sister Julie and Nellita in a cardbox, left somewhere in a cat colony. Luckily they were found in time and spent quite a time in foster care.

Nellita found her home earlier. Daniel is now living in a foster home in the Netherland, where slowly he shows his cute manner.

His foster mom writes: He isn’t a lapcat yet, but who knows, that can change overtime. He is sweet and loves cuddles, but sure can be naughty too.

He looks a bit like a Bengal, meaning shape and character. She had to take him off the cupboards. She wrote with humor. 😉

If you know a bit about this character of Bengals, you sure won’t be disappointed once he is adjusted to the new homelife.

He is used to dogs now, the young dog got a slap on his nose, which was needed.

Daniel needs a cat friend, which isn’t too dominant but can defend himself when Daniel is neutered, negative in FIV/FeLV and Giardia.

Only indoors or with a completely fenced garden or balcony.

Video of him when still in Greece: https://www.youtube.com/watch?v=Ia78H493AlQ

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.