Beatle

Naam: Beatle

Kleur: Wit/zwart

Geboortedatum: November 2022

Geslacht: Female

Beschrijving

Beatle, geboren november 2022. Gevaccineerd, gecastreerd, negatief getest.

Mijn naam is BEATLE. Nee, niet een van de bekende. Sorry jullie teleur te moeten stellen!

Ik heb wel hun rare kapselstyling en mijn zang, maar miauwen is behoorlijk levendig en muzikaal, denk ik. Mijn verzorgers lachen me uit als ik miauw.

Ze denkt dat ik tegen mezelf praat, maar ik weet precies wat ik doe. Of ik roep haar om te komen en in mijn behoeften te voorzien, of ik roep naar de andere kattengenoten om hen te laten weten: “Ik zie je”.

Ik speel graag The Damn in mijn pleeggezin en ik heb vriendschap gesloten met de stoere bende daar. Een dame heeft lijfwachten nodig.

Ik werd gevonden in één van die hittegolfachtige Atheense dagen, bijna stervend, uitgedroogd en mager. Goh, ik had geluk dat ik gevonden werd. Mijn verzorger was niet erg optimistisch over mijn toestand, maar ik heb het overleefd en sindsdien roep ik naar de wereld wat een schoonheid ik ben en ook nog eens onbevreesd.

Ik ben teder en aanhankelijk, ik slaap graag op bed, op de verwarming en ik spring graag op de keukenkastjes. Ik hou er ook van om de kleine katjes te slaan en de verlegen katjes te pesten, omdat ik daar plezier in heb. Ik bedoel geen kwaad, ik hou er gewoon van om mij te vermaken.

Ik denk echt dat ik de enige kat kan zijn en het hele huis in mijn eentje kan domineren! Ik heb alle tijd van de wereld om alles te ontdekken, dingen weg te gooien die ik raar vind en de vuilniszakrol te stelen! Dat is het beste toneelstuk ooit. Ik loop rond en vouw de zakrol open.

Het enige dat ik nodig heb zijn menselijke bedienden om me heen om te knuffelen en lief te hebben, en dan kan ik de gelukkigste kat ter wereld zijn.

https://youtu.be/YYI5rjth7QU

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.

**

Beatle, born November 2022. Vaccinated, neutered, tested negative.

My name is BEATLE. no, not one of the famous ones. Sorry guys, to disappoint you!

I do have though their weird haircut styling and my singing , rather meowing is quite vibrant and musical I think. My caretakers laughs at me when I meow.

She thinks I am talking to myself but be sure that when you hear me meowing I know exactly what I am doing. I am either calling her to come and serve my needs and other times I am calling out to the other cat mates to let them know “I see you”.

I love playing the Damn in my foster home and I have made friends with the tough gang there. A lady needs to have some bodyguards around.

I was found in one of those heat waved Athenian days, nearly dying, dehydrated and skinny. Gosh, I was lucky to be found. My career was not very optimistic about my condition, but I made it through and ever since I am shouting out to the world what a beauty I am and fearless too.

I am tender and affectionate, I love sleeping on the bed, on the heating system and I enjoy jumping on the kitchen cardboards. I love also slapping the tiny kittens and bully the shy ones, because I have fun. I mean no harm, I just like to entertain me.

I do think that I can be an only cat and dominate the whole house by myself! I will have all the time in the world to explore everything, throw down things I find weird and steal the rubbish bin bag roll! That’s the best play ever. I walk around unfolding the bag roll.

All I need is human servants around me to cuddle and love and I can be the happiest cat in the world.   

Video in https://youtu.be/YYI5rjth7QU

 

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.