Barry

Naam: Barry

Kleur: Wit/ grijs

Geboortedatum: June 2023

Geslacht: Male

Categorie:

Beschrijving

Hallo allemaal, ik ben Barry. Ik probeerde de aandacht van een mens te trekken, dus begon ik hardop te huilen onder een geparkeerde auto, in de hoop dat iemand me zou horen.

En gelukkig deed iemand dat, ondanks dat ik niet zo makkelijk te vangen was en ik behoorlijk bang was, wist deze dame dat ze mij moest redden.

Die warme, troostende handen gaven me een veilig gevoel en ik begon bijna meteen te spinnen. Ze zei ook: oh, arme mijt, wat is er met je gebeurd?

Ze zag mijn linkeroor helemaal opgerold en een heleboel wezens (ze zeiden dat het oormijten waren) in mijn oren, maar mijn linkeroor was het ergste.

Ik wist niet hoe ze daar terechtkwamen, maar er werd gezegd dat die mijten veel problemen veroorzaakten in mijn bloedcirculatie bij het puntje en daardoor opkrulden.

Hoe dan ook, ik denk niet dat dit een probleem is en dat het mij nogal uniek maakt, vind je niet? Op deze manier ben ik zeker gemakkelijk te herkennen. 🙂

Hier in het pleeggezin vind ik het heerlijk om met al die schattige vriendjes te spelen. Maar hé, mensen zijn ook helemaal niet zo slecht, ze geven mij de hele tijd knuffels.

Hoewel het in het begin wat lastig was omdat ze de hele tijd mijn oren raakten. Voorlopig zijn mijn oren helder en glanzend en er is mij verteld dat er geen behandeling meer nodig is.

Ik heb wat tijd nodig met vreemden totdat ik besef dat je me gaat aaien en dan zal ik ontspannen in je armen of naast je zitten en wie weet zelfs op je schoot slapen.

Maar geef me gewoon wat tijd, oké? * Zacht en vriendelijk karakter, speels, knuffelig en aanhankelijk. * geen verdere medische behandeling nodig *

Sociaal met katten en mensen, waarbij ze de tijd krijgen om te wennen. *Alleen binnenshuis of met volledig omheind balkon of tuin. * Een kattenvriend nodig hebben. *Ik weet niets van honden*

Gevaccineerd, gecastreerd, negatief getest. Geboren juni 2023.

Wij plaatsen onze katten alleen waar (mits aanwezig) de tuin of balkon afgezet is waardoor de katten niet kunnen ontsnappen.

**

Hi you all, I am Barry. I tried to get attention from a human, so I started to cry out loud from under a parked car, hoping someone would hear me.

And luckily someone did, despite I wasn’t that easy to catch as I was pretty afraid, this lady knew she had to save me.

Those warm comforting hands made me feel safe and I almost started to purr immediately. She said also, oh, little poor mite, what happened to you?

She saw my left ear all curled up and a lot of creatures (they said it was earmites) in bot of my ears, but my left one was the worst.

I didn’t know how they got there, but I was said, those mites caused a lot of problems to my blood circulation at the tip and therefore it curled up.

Anyway, I don’t think this is a problem and makes me rather unique, don’t you think so? For sure I am easily to be recognized this way. 🙂

Here in the foster home I love all those cute friends to play with. But hé, humans aren’t that bad at all also, they’re giving me cuddles all the time.

Though in the beginning a bit difficult as they were touching my ears all the time. For now, my ears are bright and shining and I am told, no treatment needed anymore.

I need a little time with strangers until I realize you will pet me and then I willl relax in your armes or sit next to you and who knows, even sleeping on your lap.

But just give me some time, okay? * Soft-mannered and gentle character, playful, cuddly and affectionate. * no further medical treatment needed *

Social with cats and people, when giving time to get used. * Indoors only or with complete fenced balcony or garden. * Needing a cat friend. * Don’t know about dogs *

Vaccinated, neutered, tested negative. Born June 2023.

Our cats are only placed in their new houses if gardens or balcony’s are made cat-proof against possible escapes.