Attik – reserved

Naam: Attik

Kleur: White

Geboortedatum: August 2022

Geslacht: Male

Beschrijving

Attik: de prachtige witte adoptiekat

Hoi, ik ben binnenkat Attik. Ben ik geen plaatje om te zien met die pluizige staart? Maar laat je vooral niet alleen leiden door mijn prachtige uiterlijk. M’n karakter is natuurlijk veel belangrijker en dat zit wel snor. Ze noemen me namelijk een superlieve jongen. Waarom? Omdat ik geen genoeg kan krijgen van het knuffelen met mijn tijdelijke verzorger en haar gezin.

Makkelijke kitten

Ik ben gewoon een hele makkelijke kitten. Ondanks het feit dat ik nog geen jaar ben, ben ik lekker rustig in huis. Ik hou ook niet zo van grote drukte om me heen. Als het te hectisch wordt, zoek ik graag een rustig plekje op. Dat komt waarschijnlijk door mijn geschiedenis. Ik ben namelijk helemaal alleen gevonden op een van de drukste snelwegen in Athene (Attica Road, dan snap je meteen mijn naam). Lief toch, dat mensen mij daar hebben weggehaald en mijn leven hebben gered?!

Makkelijk met katten

Ik ben een schatje voor iedereen, of het nu katten of kinderen zijn. Ik woon tijdelijk bij een vrouw thuis samen met nog 30 andere adoptiekatten. We lopen door elkaar en ik vind het allemaal prima en gezellig. Ik heb nog nooit lelijk gedaan naar iemand. Maar hoe geweldig zou het zijn als ik een permanent baasje zou vinden?!

Gek op natvoer

Omdat ik nog jong ben, heb ik graag een andere kat als gezelschap erbij. Verandering van omgeving vind ik wel spannend en kan dan een beetje verlegen worden. Maar geef me een beetje natvoer, en dan ga ik je snel vertrouwen. Liefde gaat door de maag, zeggen ze ook wel eens. Nou, bij mij klopt dat helemaal.

Binnenkat

Bij ASK willen ze graag dat ik een binnenkat blijf, zodat ik veilig ben. Elk jaar raken er namelijk 60.000 katten in Nederland vermist en zijn er 7.800 betrokken bij verkeersongevallen. Ik zou graag een balkon willen hebben dat is afgezet met een kattennet, of een hermetisch afgesloten tuin of kattenren.

Details

Wat ik verder nog over mezelf kan vertellen? Ik ben geboren in augustus 2022, dus nog piepjong. Ik ben uitgebreid getest op allerlei ziektes en helemaal gezond verklaard. De meeste witte katten zijn doof, maar ik kan prima horen. Ook ben ik gevaccineerd, gecastreerd, gechipt en word ik ontvlooid en ontwormd voordat ik naar mijn nieuwe baasje ga.

Op dit moment zit ik nog in Athene. Maar dat maakt niet uit, toch? Er vertrekken immers genoeg vliegtuigen naar Nederland.


Hi, I’m indoor cat Attik. Aren’t I a beauty with my fluffy tail? But don’t let my good looks be the sole factor guiding you. My character is of much greater importance, of course. They call me a super sweet boy. Why? Because I can’t get enough of cuddling with my temporary foster and her family.

I’m easygoing

I’m just a very easygoing kitten. Despite being less than a year old, I’m calm and quiet in the house. I also don’t enjoy large crowds around me. When things get too hectic, I prefer finding a quiet spot. It’s probably because of my history. In fact, I was found all alone on one of the busiest highways in Athens (Attica Road, which explains my name). It’s heartwarming that people rescued me from there and saved my life!

Used to other cats

I am a sweetheart to everyone, whether it’s dogs, cats or children. Currently, I’m staying in a woman’s home along with 30 other adoptable cats. We mix and mingle, and I’m comfortable and cozy with everyone. I have never been hissing to anyone. But wouldn’t it be wonderful if I could found a forever home?!

Crazy about wet food

Since I’m still young, I would appreciate having another cat as a companion. I find changes in my environment exciting and can be a little shy at first. However, give me a bit of wet food, and I’ll quickly learn to trust you. As they say, a man’s love goes through his stomach. Well, that holds absolutely true for me.

Indoor cat

ASK would like me to remain an indoor cat to ensure my safety. Every year, 60,000 cats go missing in the Netherlands, and 7,800 are involved in traffic accidents. I would like to have a balcony enclosed with a cat net, or a secure garden or cat patio.

Healthy

What else can I tell you about myself? I was born in August 2022, so I’m still very young. I have undergone extensive testing for various diseases and have been declared completely healthy. Unlike most white cats, I can hear just fine. Additionally, I have been vaccinated, neutered, microchipped, and will be treated for flees and worms before joining my new forever home.

Currently, I’m located in Athens. However, that shouldn’t be an issue, right? After all, there are plenty of flights to the Netherlands.